bakterilerde mRNA

Soru

SORU 1-Bakterilerde mRNA molekülünün ömrünün ökaryotik organizmalarındakinden daha kısa olmasının nedeni nedir?

S-2 ökoryotik organizmalarda dna sentezi bakterilerinkinden daha komplekstir.?bu iki organizma tipinde DNA sentezinin benzer ve farklı yanları nelerdir yazınız.

Cevaplar ( 3 )

  0
  2021-02-10T06:51:39+03:00

  Her şey okaryot gibi sıcak değildir bunu bil

  0
  2021-02-10T06:53:07+03:00

  Her şey okaryot gibi sıcak değildir bunu bil okaryot biriken molekuldn dir,

  0
  2023-04-06T22:57:25+03:00

  Bakteriler ve ökaryotik organizmalar (örneğin insanlar) arasındaki en temel fark, hücre yapılarıdır. Bakteriler prokaryotik hücrelere sahipken, ökaryotik organizmalar eukaryotik hücrelere sahiptir. Bu farklılık, mRNA moleküllerinin ömründe de farklılıklar yaratır.

  Bakterilerde mRNA moleküllerinin ömrü, ökaryotik organizmalardakinden daha kısadır çünkü bakterilerin hücreleri daha basittir. Bakterilerin hücreleri, ökaryotik organizmalardakine kıyasla daha az kompleks RNA metabolizması enzimlerine sahiptir. Ökaryotik organizmalardaki RNA metabolizması enzimleri, mRNA moleküllerinin stabilitesini artıran birçok mekanizmayı içerir. Bu mekanizmalar, mRNA’ların ömrünü uzatır. Bununla birlikte, bakterilerde, mRNA’ların stabilitesini artıran bu mekanizmaların çoğu bulunmaz. Dolayısıyla, bakterilerde mRNA moleküllerinin ömrü, ökaryotik organizmalardakine kıyasla daha kısadır.

   

  Evet, ökaryotik organizmalarda DNA sentezi, bakterilerdekinden daha komplekstir. Bunun nedeni, ökaryotik hücrelerin genellikle daha büyük genomlara sahip olması ve hücrelerinin daha kompleks yapılarıdır.

  Ökaryotik organizmalarda DNA sentezinin benzer ve farklı yanları şu şekildedir:

  Benzerlikler:

  • DNA sentezi her iki organizmada da çift sarmal DNA’nın tek sarmal RNA öncüllerinin kullanımıyla yapılır.
  • DNA polimeraz enzimleri, her iki organizmada da DNA sentezinin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynar.
  • DNA sentezi her iki organizmada da çekirdeklerinde gerçekleşir.

  Farklılıklar:

  • Bakterilerdeki DNA sentezi sırasında sadece birkaç DNA polimeraz enzimi kullanılırken, ökaryotik organizmalarda birden fazla DNA polimeraz enzimi kullanılır. Bu enzimler, DNA sentezi sürecinin farklı aşamalarında farklı roller üstlenirler.
  • Ökaryotik organizmalarda DNA sentezi sırasında, özellikle kromozomların uç kısımlarında yer alan telomerlerin korunması için özel mekanizmalar kullanılır. Bu mekanizmalar, DNA polimeraz enzimlerinin telomerlerin kaybını önlemek için özel bir şekilde çalışmasını gerektirir.
  • Ökaryotik organizmalarda DNA sentezi, kromozomların hücre bölünmesi sırasında nasıl düzenlendiğiyle ilgili birçok başka mekanizma da içerir. Bu mekanizmalar arasında kromozomların kopyalanması, bölünmesi ve hücrelerin bölünmesi sırasında doğru şekilde ayrılması yer alır.
  • Ökaryotik organizmalarda DNA sentezi, transkripsiyon ve translasyon gibi diğer genetik işlemlerle birlikte, gen ekspresyonunun kontrolünde de önemli bir role sahiptir. Ökaryotik organizmalar, gen ekspresyonunu kontrol etmek için epigenetik mekanizmalar kullanırlar, bu da DNA sentezinin daha karmaşık hale gelmesine neden olur.

   

Bir cevap yazın