Cevaplar ( 2 )

  3
  2020-04-25T08:33:41+03:00

  Eserde yalnız sözcükler yer almaz; çok sayıda şiir örneği, deyimler, savlar da vardır.

  Yazar, eserini oluşturan malzemeleri Türk bo lan arasında dolaşarak derlemiştir. Türk boylarının yaşadığı bölgeler ve yaşam koşulları hakkında bilgiler vermiştir.

  Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.

  Bağdat’ta yazılan Divanü Lügati’t-Türk Türkçenin ilk sözlüğü olarak bilinir.

  Eserin sonunda Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita yer almaktadır.

  Eserde 7500 Türkçe sözün açıklaması yapılmıştır. Sözcüklerin anlamı, örnekler verilerek açıklanmıştır.

 1. Divanü Lügati_t’Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Eserin asıl amacı Araplara, Türkçeyi öğretmek be Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek için yazılmıştır.

  7.500 Türkçe sözcüğü Arapça karşılığı verilmiştir.

  Sözlü ürünlere ilk defa bu eserde rastlanır.

  Gezgin olan Kaşgarlı Mahmut Türk boyları ve toplulukları hakkında, yaşam biçimleri hakkında, gelenek ve görenek hakkında bilgi vermiştir.

  Kitabin sonunda dönemdeki bazi illeri gösteren bir haritaya yer verdiği için coğrafya acisindan da önem taşır.

  Divanü Lügati_t’Türklerin ilkleri

  1.Türkçenin ilk sözlüğüdür.

  2.Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır.

  3.Türkçenin ilk ansiklopedi sözlüğüdür.

Bir cevap yazın