İktisat kambiyo dersi

Soru
 1. Soru 1)Bir ülkenin her ne kadar ihracat kalemlerinde artış yaşansa da ve cari işlemler bilançosunda ki açık giderek iyileşme göstersede refah seviyesinde yaşanacak olan kaybın ortaya çıktığı modele ne denildiğini en az iki ülke örneği için istatistiki tanımlamalara ve grafikleri yer verilerek bu modelle neden karşılaşıldığını ayrıntıları ile açıklayınız.

Cevap ( 1 )

  0
  2023-04-09T13:06:53+03:00

  Bu duruma, J-curve etkisi veya J-eğrisi etkisi denir. J-curve etkisi, bir ülkenin kısa dönemdeki cari işlemler dengesi açığının artmasına rağmen, uzun vadede ihracatın artmasıyla cari işlemler dengesi açığının azalması ve refah seviyesinin artması beklentisi ile açıklanır. Ancak bu süreçte, ihracatın artması henüz cari işlemler dengesinde bir iyileşme yaratmadığı için, kısa dönemde refah seviyesinde bir kayıp yaşanabilir.

  Örnek olarak, Türkiye ve Brezilya ekonomilerindeki son yıllardaki duruma bakabiliriz. Türkiye, son yıllarda ihracatta önemli bir artış yaşamıştır ve cari işlemler dengesi açığı giderek azalmıştır. Ancak bu süreçte ekonomik büyüme oranları düşük kalmış ve enflasyon yüksek seviyelerde seyretmiştir.

  Brezilya örneğinde ise, son yıllarda ihracatın artması cari işlemler dengesi açığını azaltmıştır. Ancak Brezilya ekonomisi hala yüksek seviyelerde enflasyon ve düşük ekonomik büyüme ile mücadele etmektedir.

  Bu durum, bir ülkenin dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi için yeterli bir çözüm olmayabilir. Ekonomik büyümenin artırılması ve enflasyonun kontrol altına alınması gibi diğer politikalar da uygulanmalıdır.

Bir cevap yazın