Osmanlı devletinin 17. yy’da batıda ve doğuda en fazla mücadele ettiği iki devlet nedir?

Soru

Osmanlı devletinin 17. yy’da batıda ve doğuda en fazla mücadele ettiği iki devlet nedir?

Cevap ( 1 )

    0
    2023-04-01T21:48:45+03:00

    17: yüzyılda Osmanlı Devleti, Batı’da Habsburg İmparatorluğu (Avusturya-Macaristan) ve Doğu’da Safevi İmparatorluğu (İran) ile en fazla mücadele etti. Bu iki devlet, Osmanlı Devleti’nin doğu ve batı sınırlarındaki en büyük rakipleri arasındaydı.
    Habsburg İmparatorluğu, Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarına saldırdı ve Osmanlılar ile çeşitli savaşlar yaptı. Bu savaşların en önemlisi, 1683 yılındaki Viyana Kuşatmasıdır. Osmanlılar, Viyana’yı ele geçirmek için birçok kez kuşatma girişiminde bulundular, ancak sonuçta başarılı olamadılar ve bu, Osmanlıların Habsburg İmparatorluğu’na karşı son büyük saldırısı oldu.

    Safevi İmparatorluğu ile olan mücadele ise, Osmanlıların doğu sınırlarındaki en büyük mücadelelerinden biriydi. Osmanlılar ve Safeviler arasındaki çatışmalar, genellikle mezhepsel farklılıklardan kaynaklanıyordu ve birçok kez savaşa dönüştü. Bu savaşlar arasında, 1603-1618 yılları arasındaki Zilka ve 1623-1639 yılları arasındaki Kasr-ı Şirin Antlaşması önemlidir. Bu antlaşmalar, Osmanlıların Safevi İmparatorluğu ile olan savaşları sona erdirdi ve iki ülke arasında barışı sağladı.

Bir cevap yazın